What to do in Belgium today. Huge party at Magda in Petegem (april 22, 18:00 until april 23, 7:00) Budget: with 15 euro you’ll be drunk! Some important messages beforehand.

magda1

Hello dear reader,

A worldwide and seemingly endless fascination with Flemish folklore and the humble beginnings of Discobar Bizar encouraged us to translate our latest post into English. We can’t stress this enough: we feel no contempt for the English language, but we are on a tight schedule today, since we still have to take a bath and fit ourselves in a our best costume for this joyful occasion. So we do hope you’ll forgive us the occasional translating error.

About the party!

The time is nigh. In only a few hours the festivities begin. Our sneaky source at the Wortegem-Petegem police corps predicts a real people flood. An estimated 5000 party people are expected to celebrate 40 years cafe Oud Gemeentehuis (old town house) at Magda and Bernard. Of course, as it has always been in the long history of this legendary establishment, loads of fun, drinks and something to eat are part of the experience.

By his very nature not easily frightened Filip Watteeuw (green party alderman from the nearby city of Ghent, and brilliant inventor of the circulation plan, banning cars out of the city and giving the streets back to the people) kindly offered his assistance in making sure that ‘circulationwise’ everything would run smoothly.

The headstrong mayor of the town of Wortegem-Petegem (liberal party) refused the kind offer. And -still according to our source within the force- asked himself out loud: ‘what is that green riff-raff thinking he can teach us?’

In blind rage he added :”Over my dead body. This mr know it all with his pseudo scientific arguments is not going to tell us that we should work our beautiful sloping acres with horse and cart!”

Next, he stroke his beard, trying to regain calm, and he pointed out that the town counsil just bought motorized lawn mowers for the green service. And that the scythes will never see the light of day again, unless to chase that green scum and poor excuse for alderman away from the town of Wortegem-Petegem.

By the way: the mayor states that Petegem square will be closed for all traffic during the festivities, and that it might be a good idea to come by bicycle.

Some little known facts:

Speaking of the town of Ghent. Did you known, that lying in the shade of the town church, Magda and Bernard are welcoming their guests at the most democratic of prices? For the price of a pint at Magda you can’t get anything in Ghent, except a delicious Turkish bread or pide that is. For the price of a generous whiskey in Wortegem-Petegem you can’t even get a pint of beer in Ghent.

Speaking of the shade of the church. did you know that Café Oud Gemeentehuis used to be somewhere along the pilgrimage route to Compostella? Lured by the blinding charm of Magda into a world of perpetual and circular reasoning, and stripped of the linear notions -typical of  our  Jewish-Cristian tradition- of space and time, many a pilgrim decided not to continue their voyage to salvation. Their lives regained purpose and meaning in Wortegem-Petegem. Church authorities were obliged to detour the long and winding road to Compostella.

Allegedly  many a marriage ran aground the last 40 years. Hmm, that is of course true. No denying there. Many suitcases have been dropped of in front of cafe Oud Gemeentehuis. Most of the time without words. Now and again with a tirade of abuse on top. Every so often with a note attached to the valise: ‘don’t bother coming back, you no good son of a….’ However we do feel the need to point out that there is a cosmic balance. At least as much couples -sometimes maybe sneaky and/or with the help of some romantic scrabble on a Romy coaster (Romy= local beer),found each other at cafe Oud Gemeentehuis.

 

Back to the festivities. Gift ideas for 40 years Magda en Bernard:

Strangely enough Magda did not mention a Discobar Bizar DJ-set when whe asked her what she wanted for the occasion.

This is what she does want: a surprise concert form  Mario Franco (‘He is going to be huge in America some day’), a surprise visit from Mario De Clercq, local cycling legend and numerous  times world champion (‘Thats what I call a rider!), or a big fat cheque from Willy Naessens, local and very old very rich guy (What else is gonna do with all his money). Some flowers from De Croo, local and very old very rich liberal politician, would also make here very happy.

A final detail:

Photoshop pirates, let’s call them scum, couldn’t resist removing the reference to Discobar Bizar on the invite for this joyful event (see picture above). We, however, think that it is very important to thank Magda: because  Cafe Oud Gemeentehuis was, way back then, the first official bar that sold -for only 10 francs- the membership cards for the large Discobar Bizar family. Over the years Magda sold 877 membership cards. And thus we have a lot to thank her for. And in honor of her doing so we enclose at the bottom of this blog the original photo. Thank you, Magda!

Magda

Huge party at Magda in Petegem

22 april om 18:00 tot 23 april om 7:00

Petegemplein, 9790 Wortegem-Petegem, België

Groot Feest bij Magda in Petegem (22 april 18:00 tot 23 april om 7:00) Budget: Voor 15 euro zijt ge bij Magda al redelijk zat! Enkele belangrijke medelingen vooraf.

magda1

Morgen is het eindelijk zover. Onze stiekeme bron bij het onvolprezen politiekorps van Wortegem-Petegem verwacht een ware volkstoeloop.  Naar schatting 5000 feestneuzen worden verwacht op het groot feest 40 jaar café Oud Gemeentehuis bij Magda en Bernard. Vanzelfsprekend zijn drank, spijs en plezier verzekerd. Het was in de lange geschiedenis van dit legendarische café nooit anders.

Voor geen kleintje vervaard bood Filip Watteeuw, het briljante brein achter het Gentse circulatieplan, deze week vriendelijk zijn diensten aan om één en ander mobiliteitsgewijs in goede banen te komen leiden.

De eigengereide burgemeester van Wortegem-Petegem, ging niet in op het aanbod van de hulpvaardige Gentse schepen en vroeg zich, nog steeds volgens onze bron bij de politie, luidop af: ‘wat kan dat groen gespuis ons hier komen leren, misschien?’

In blinde kolerieke razernij onstoken voegde hij er aan toe: ‘Over mijn lijk dat die betweter ons hier met zijn pseudowetenschappelijke onderbouwingen komt wijsmaken dat we onze prachtig glooiende akkers terug moeten gaan  bewerken met paard en kar!’

Vervolgens streek hij over zijn stoppelbaard, om zijn kalmte terug te vinden, en wees hij er fijntjes op dat het gemeentebestuur voor de groendienst net nieuwe grasmachines op naft heeft gekocht en dat hij de zeis enkel nog uit de gemeenteschuur haalt om dat groen stuk vergif eigenhandig uit zijn zijn dorp te verjagen!

De burgemeester laat ook weten dat Petegemplein voor alle verkeer wordt afgesloten tijdens de feestelijkheden, en dat het een goed idee kan zijn om met de fiets te komen.

Weetjes: 

Over Gent gesproken. Wist u dat in de schaduw van de kerk gelegen, Magda en Bernard al 40 jaar hun gasten verwelkomen aan de meest democratische prijzen van het land. Voor de prijs van een pintje bij Magda kan je in Gent, behalve een -welliswaar heerlijk- Turks brood ofte pide, niks meer kopen. Voor de prijs van een genereuze whiskey bij Magda in Wortegem-Petegem krijg je in Gent amper nog een pintje!

Over de schaduw van de kerk gesproken. Wist u dat Café Oud gemeentehuis vroeger op de pelgrimsroute naar Compostella lag. Binnengelokt door de oogverblindende charme van Magda, in een wereld van eeuwigdurende cirkelredeneringen en ontdaan van de lineaire noties van tijd en ruimte -de joods-christelijke traditie ons zo eigen- beslisten al te veel pelgrims om hun tocht naar de verlossing dan toch maar niet verder te zetten. Hun leven kreeg plots weer zin daar in Wortegem-Petegem. Kerkelijke autoriteiten zagen zich hierdoor op de langen duur genoodzaakt om de weg naar Compostella in een grote bocht rond Wortegem-Petegem te leggen. 

Kwatongen beweren dat er in die veertig jaar bij Bernard en Magda nogal wat huwelijken op de klippen liepen. Euh, dat is waar. Er is geen ontkennen aan. Er werden in de loop der jaren nogal wat valiezen afgezet voor de deur bij Magda. Meestal zonder er veel woorden aan vuil te maken. Heel soms met een scheldtirade erbovenop. Af en toe met een briefje op de valies gespeld:’trek uw plan, gij lekijke kust-mijn-kloten.’ Maar we moeten hier durven stellen dat er sprake is van minstens een kosmisch evenwicht, daar evenveel koppeltjes -al dan niet stiekem en/of  met behulp van liefdevol gekrabbel op een Romy bierkaartje – elkaar vonden bij Magda.

Over elkaar lelijke kust-mijn-kloten noemen gesproken. Net zoals pirobak blijkt het een typisch Wortegem-Petegemse traditie te zijn. Gesprekken met UNESCO zijn onder leiding van de burgemeester momenteel lopende. Doel is om beiden eindelijk te erkennen als werelderfgoed.

Terug naar de feestelijkheden. Kadotips voor veertig jaar Magda en Bernard:

Gevraagd naar wat ze graag als geschenk wil, vernoemt Magda een DJ-set van Discobar Bizar vreemd genoeg niet.

Wel wil ze graag: een verassingsoptreden van Mario Franco (‘diene ga nogal eens doorbreken in Amerika’), een verrassingsbezoek van Mario De Clercq (‘da was tenminste nog ne keer ne coureur), en een dikke vette cheque van Willy Naessens (‘wa goent’ tjij anders nog doen me al zijn geld!). Tot slot laat ze weten dat ook De Croo een tuil bloemen mag komen brengen (‘Herman, niet dienen kleine De Croo’)

Mededeling van Magda:

Magda heeft ons ook gevraagd om jullie te vragen om haar gerust te laten over de prachtige jukebox achteraan in het café. Deze staat niet te koop en werd al toegezegd aan Discobar Bizar! Om jullie dat voor eens en voor altijd duidelijk te maken zal ze morgen tijdens de feestelijkheden het stopcontact van de jukebox, dat ze destijds onder toezicht van SABAM moest doorknippen, plechtig aan een medewerker van Discobar Bizar overhandigen.

Nog snel even een spijtig voorval rechtzetten:

Fotoshop-piraten, zeg maar gewoon tactloze onverlaten, vonden het nodig om op de uitnodiging (zie foto bovenaan) de verwijzingen naar Discobar Bizar weg te fotoshoppen. We vinden het echter belangrijk Magda te bedanken: omdat ze destijds het eerste officiele Bizar supporterslokaal was, alwaar een mens voor de luttele som van 10 franken lid kon worden van de grote Discobar Bizar familie. Magda verkocht in de loop der jaren maar liefst 877 Bizar lidkaarten. Het lijkt ons dan ook niet meer dan gepast dat we de originele foto nog eens toevoegen onderaan deze feestelijke berichtigvingen. Magda, bedankt!

Magda

Groot Feest bij Magda in Petegem

22 april om 18:00 tot 23 april om 7:00

Petegemplein, 9790 Wortegem-Petegem, België