Forever closed blog and pictures

Discobar Bizar was een niet serieus te nemen legendarisch, anarchistisch D.J. collectief, erfgoed discobar en zootje ongeregeld… Behalve dat ze legendarisch waren en een 2de plaats op de DJ comedy awards in 2015, hebben ze niets verwezenlijkt dat de moeite waard is. In 2021 hield Discobar Bizar het definitief voor bekeken. Jan-Loic probeert het nu als fotograaf en schrijver.

Discobar Bizar was a not to be taken seriously legendary, anarchistic D.J. collective, heritage discobar and disorganized bunch… Apart from being legendary and a second place in the DJ comedy awards in 2015, they haven’t accomplished anything worthwhile . In 2021 Discobar Bizar called it quits. Jan-Loic is now trying his luck as a photographer and writer.