Sigrun and the future spirit (part 1)

She could have been a Gudrun, a Dagny or a Bjork.

It was hard to tell, observing the girl through a plume of water vapor, even for a future spirit.

It takes an effort to shift shape from sulfiric water vapor into a something that even rometely resembles a future spirit. Taking shape is like running a marathon times ten. Not that I ever ran one.

Holding on to the shape of a future spirit, let’s say to write something down, is even harder to do.

She could have been six, or seven, maybe even ten.

It’s was hard to tell, watching her from afar.

She looked as if she knew exactally what she was doing and where she was going.

Every step she took: firm but carefull.

Her eyes: fixed on the spot where the ground breaks open, blending orange en grey into a color with no name.

Direction: future spirit.

Purpuse: hard to tell.

https://pixabay.com/nl/photos/geiser-strokkur-ijsland-6803987/

Out of office messages from a fairy tale comber (9)

sword

The out of office messages from my good friend and fairy tale comber Jan-Loic Capricciosa are so exciting that I just have to share them.

 

afwezigheidsberichten

December 26th

Ahoi children, and the parents as well I suppose,

I’m not here...

And my friend, Daku, the eldest amongst fairy tale combers, still knows how to throw a party.

Four days  on end we drank loads of sand water, four days on end we filled our bellies with soft-boiled stone taters and blackened pillars of salt, topped off with a dessert of hot roots on a bed of simmering coal.

Personally, I prefer pizza, but a plate of soft-boiled stone taters is also delicious.

Four days on end we didn’t take of our chain armour before the break of day, and not before early daylight  we raised our swords.

‘The point of my sword is where we meet if you dare touch the tales on which I sleep!’

Yep, that is how we, fairy tale combers, go to sleep. We shout it out loud three times and then we thrust our swords in the floor beneath our feet or the ceiling above. Just so the fairy tale thieves know we mean business when we say those things. We really do!

‘Good night, Daku.’

‘Sweet dreams, Jan-Loic.’

‘Sleep tight , everyone.’

Luckily someone said everyone, because we are here with twenty-four fairy tale combers, in this cosy sleeping hall filled with stone tablets, books and parchment.

Tomorrow we are headed for the annual fairy tale combers gathering. With fairy tales becoming increasingly scarce we need to think about the age of a fairy tale. When does a tale becomes fairy?

Does it always have to be once upon a time or long ago? Or is it possible to start a fairy tale with not so long ago, or recently?

What do you think?

I’m not really sure about it myself. I need to sleep on it. But my gut feeling tells me that once upon a time is a long time. Maybe to long. Sometimes I get nightmares and feverish dreams, thinking about the tales I forgot whilst waiting for long ago.

‘Sleep tight!’

‘Jan-Loic, just shut up will you!’

‘Sorry!’

‘Jan-Loic, shut up!’

I better be quiet now.

Until then! Or like they say in Mangodouro: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Fairytale-comber

(Ps: The key is under the mat!)

(Pps: Like me on facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprook…/

 

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjutter (9)

sword

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

 

afwezigheidsberichten

26 december 2018

Ahoi kinders, en ouders van kinders ook een beetje,

Ik ben er niet.

En mijn vriend, Daku, de oudste aller sprookjesjutters, is het feesten nog lang niet verleerd.

Vier dagen aan een stuk vloeide het zandwater rijkelijk, vier dagen lang aten we ons buikje rond en deden we ons te goed aan zachtgekookte steenknollen en geflambeerde zoutzuilen, met als uitsmijter een dessert van vuurwortels op een bedje van gloeiend hete kolen. Het liefst van al eet ik pizza, maar zeg nu zelf: zo een groot bord zachtgekookte steenknollen is ook best lekker.

Vier dagen lang gooiden we pas bij het ochtendgloren de maliënkolder af en trokken het zwaard.

‘GESPUIS, VOORWAAR, IK RIJG AAN DE PUNT VAN MIJN ZWAARD AL WIE IN MIJN SLAAP AAN DE SPROOKJES RAAKT.’

Ja, zo gaan wij sprookjesjutters slapen. We bulderen het drie keer zo hard we kunnen, en planten dan ons glimmend zwaard in de vloer of het plafond. Zo weten de sprookjesjatters dat er met ons niet te spotten valt.

‘t Rusten, Daku.’

‘Droom mooi, Jan-Loic.’

‘Slaap zacht, allemaal!’

Gelukkig zei iemand allemaal, want met vierentwintig sprookjesjagers zijn we hier verzameld, knus bij elkaar in de slaapzaal vol kleitabletten, boeken en perkament.

Morgen zetten we koers naar de jaarlijkse bijeenkomst van sprookjesjutters. Want nu sprookjes schaars worden, moeten we ons beraden over de leeftijd van een sprookje.

Moet een sprookje lang geleden zijn? Of mag het beginnen met onlangs, of niet zo lang geleden? Wat denken jullie?

Zelf weet ik het nog niet. Ik moet er nog een nachtje over slapen. Maar mijn gevoel zegt dat er was eens echt lang is. Misschien wel te lang. Soms krijg ik er nachtmerries van, en dan droom ik koortsig van alle sprookjes die ik inmiddels ben vergeten omdat ik moet wachten op lang geleden.

‘Slaapwel, allemaal!’

‘Jan-Loic, ik bega een ongeluk als je nog één keer slaapwel zegt!’

‘Sorry!’

‘Jan-Loic, zwijg!’

Ik denk dat ik maar beter zwijg nu.

Tot dan!

Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprookjesjager/

 

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjager (8)

 

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

sydney 2

afwezigheidsberichten

14 december 2018

Ahoi landvolk,

Ik ben er nog steeds niet. Nadat ik eerder bijna het leven liet op zee, en in het land van de oranje president het mysterie van de dromendiefstal onderzocht, werd het tijd om opnieuw het ruime sop te kiezen.

Vandaag vaar ik mijn driemaster eindelijk de haven van Sydney binnen. Ik moet hier zijn voor de verjaardag van mijn oude vriend, Daku. Tweehonderdeneenendertig kaarsjes blaast hij morgen uit. Als alles goed gaat, tenminste.

Ik hoop dat hij er nog is en dat hij blij is me terug zien, want wij, drakenjagers en sprookjesjutters, zeggen altijd vaarwel als we afscheid nemen.

Dat hoort zo, want bij de job horen talloze gevaren en we weten nooit of we elkaar ooit nog terug zullen zien. Ik hoop echter van wel, want met Duka beleefde ik mijn spannendste avonturen.

En, ik weet niet hoe het komt, maar Australië is altijd goed voor een spannend avontuur.

 

Tot dan!

Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprookjesjager/

 

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjager (7) Waar is Jan-Loic?

hetschrijverspuntsprookjesboek

 

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

afwezigheidsberichten

8 november 2018

Ahoi landvolk,

Ik ben er nog steeds niet. Ik ben ondertussen wel in het land van de oranje president geweest, om er probleem van de dromendiefstal onder handen te nemen. Maar ik ben inmiddels alweer onderweg naar een andere opdracht.

Het wordt een lange reis en een gevaarlijke missie, maar dat hoort nu eenmaal bij het harde leven van een sprookjutter.

Oja, één van mijn sprookjes werd opgenomen in de sprookjesbundel van schrijverspunt.

Zeker kopen dat boekje eind november!

Er staan nog heel veel andere mooie, leuke en spannende sprookjes in!

https://www.schrijverspunt.nl/voor-schrijvers-door-schrijvers/nieuwtjes-2/12129-annette-akkerman-wint-sprookjeswedstrijd.

Tot dan!

Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprookjesjager/

 

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjager (6)

mast

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

afwezigheidsberichten

15 September

Ahoi landvolk,

Ik ben er niet.

En ik ben ook nog geen stap dichter bij het land van de oranje president. Integendeel, een zware storm, de zwaarste in jaren, heeft me uit koers geblazen en ik ben verdwaald. Melania, de beeldschone vrouw van de oranje president, zal zich vast afvragen waar ik ben. Die Jan-Loic is ook een fraaie, zal ze denken: eerst beloven dat hulp onderweg is en dan een ommetje maken.

Slecht één mast staat nog overeind. De andere twee braken als twijgjes onder het beukende geweld van de storm.

Door al die averij ben ik gedwongen om mijn reis verder zetten op minder dan halve kracht. Ik zal, logischerwijze, nog wel even onderweg zijn. Maar tijd om e-mails te beantwoorden heb ik niet.

Want daarnet hoog in de mast bespeurde ik in de verste verte geen land.

Wel -overal waar ik keek- donkere wolken, bliksemschichten en meterhoge golven.

Ik ben in het oog van de storm beland.

Het geeft me even de tijd om snel een boterham te eten, en om alles wat los zit op dit schip stevig vast te maken. Maar dra trekt de wind weer aan en word ik overgeleverd aan de grillen van de zee.

Ik, Jan-Loic, legendarisch sprookjesjutter en gediplomeerd drakenjager, heb al veel watertjes doorzwommen. Ik stond voor vuren heter dan de hel, maar of ik ooit nog vaste grond onder mijn voeten zal voelen, dat weet ik zelf niet. Het wordt een dubbeltje op zijn kant.

Tot dan, als de Kraken niet ontwaakt!

Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta, badangatte Krakus Bedan!

Jan-Loic Capricciosa

Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook!)

 

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprookjesjager/

 

Out of office messages from a fairy tale comber (5)

 

The out of office messages from my good friend and fairy tale comber Jan-Loic Capricciosa are so exciting that I just have to share them.

golven

 

out of office messages

 

September 2nd

Friends,

I’m not here. I’m still headed for the orange president’s country. So I do not have time to answer emails.

I’m rather busy fighting huge waves and an angry wind that just doesn’t seem to want to die down. The ocean is particularly bad-tempered and has been violently attacking my ship for days on end. My ship creaks chillingly, deep in the hull and high up in the mast.

Talking about chillingly. The ocean was so ferocious that my fairytale-van went overboard. If not for one mighty cast with my Kraken-fishing-rod and a superhuman effort reeling it in back in, the van would be lost at the bottom of the ocean.

A Kraken-fishing-rod is very similar to a regular fishing rod, but many times bigger and with steel wire at least two inches thick. If the thread is any thinner, the Kraken simply pulls it apart as if it is dental floss.

A Kraken on the other hand looks very much like an octopus, but a hundred times bigger. Like the octopus, the Kraken has eight powerful arms. But in a fight those meters-long arms are the least of your worries. Because just like an octopus, the hidious sea monster has three hearts, which make the Kraken by far the bravest of all mythical animals.

More preferably than facing a Kraken, I fight humongous waves. Although, it is long known, amongst ‘connoisseurs’ like me, that a Kraken turned inside out and left to dry on a washing line for about an hour or two can be quite sweet and friendly. Three times as sweet and friendly as any other mythical animal. But that aside.

It will take some more time before I reach my destination.

Until then, if the Kraken doesn’t wake up!

Or like they say in Mangodouro: MBDKQavaTsjie Kdatta, badangatte Krakus Bedan!

Jan-Loic Capricciosa
Fairytale-comber

(Ps: The key is under the mat!)

(Pps: Like me on facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprook…/

 

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjager (5)

golven

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

afwezigheidsberichten

2 September
Vrienden,

Ik ben er niet. Ik ben nog steeds onderweg naar het land van de oranje president. Tijd om mails te beantwoorden heb ik dus niet.

Ik heb de handen vol, want ik ben de strijd aangegaan met metershoge golven en een nijdige wind die maar niet wil gaan liggen. De zee is bijzonder slechtgezind en beukt al dagenlang gewelddadig in op mijn schip dat ijzingwekkend kraakt, diep in de romp tot hoog in de mast.

Over kraken en ijzingwekkend gesproken. Zo wild ging de zee tekeer, dat mijn sprookjesmobiel overboord sloeg. Slechts met een machtige worp van mijn Kraken-vislijn en een bovenmenselijke krachtinspanning kon ik de sprookjesmobiel terug aan boord trekken.

Een Kraken-vislijn lijkt heel erg op een gewone vislijn, maar vele keren groter en met staaldraad van minstens twee centimeter dik. Als de draad dunner is dan trekt de Kraken die gewoon aan flarden.

Een Kraken lijkt heel erg op een octopus, maar wel honderd keer groter. Net als octopus heeft de Kraken acht krachtige armen. Maar in een gevecht zijn die meterslange armen wel het minste van je zorgen. Want net als een octopus heeft het spuuglelijke zeemonster drie harten, die er voor zorgen dat de Kraken tot de moedigste aller fabeldieren behoort.

Liever nog bevecht ik golven van tien meter hoog dan de strijd aan te gaan met een Kraken. Alhoewel, onder kenners is het lang geweten dat een Kraken die je binnenstebuiten keert en een uurtje of twee aan de wasdraad hangt best wel lief en vriendelijk kan zijn. Drie keer zo lief en vriendelijk als andere fabeldieren. Maar dat terzijde.

Het zal nog wel even duren voor ik het land van de oranje president ben.

Tot dan, als de Kraken niet ontwaakt!

Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta,  badangatte Krakus Bedan!

Jan-Loic Capricciosa
Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprookjesjager/

 

Out of office messages from a fairy tale comber (4)

 

The out of office messages from my good friend and fairy tale comber Jan-Loic Capricciosa are so exciting that I just have to share them.

stormen

 

out of office messages

 

August 28th

Friends,

I am not here and I do not have time to answer mails. I’ll do that later.

By the time you read this i’ll be defying, with danger for my own life, the savage waves of the ocean. Head over heels, and sooner than expected, I set sail yesterday to the orange president’s country.

It was his lovely and beautiful wife, Melania, who asked me for help in a letter.

She wrote that there are almost no more fairy tales to be found in her country. She also wrote that it worried her a lot. Some letters of the letter had been smeared due to tears.

She didn’t have to ask me twice. For I am Jan-Loic Capricciosa, talented fairy tale comber and licensed dragon hunter. So I dipped my goose feather in a pot of royal blue ink and wrote her that help was already on the way.

With favorable winds I’ll be there within a few days.

Until then! Or like they say in Mangodouro: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Fairytale-comber

(Ps: The key is under the mat!)

(Pps: Like me on facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprook…/

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjager (4)

stormen

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

afwezigheidsberichten

28 Augustus

Vrienden,

Ik ben er niet en heb nu geen tijd om mails beantwoorden. Ik doe dat later wel een keer.

Wanneer je dit leest trotseer ik, met gevaar voor eigen leven, de woeste baren van  de zee. Halsoverkop, en vroeger dan verwacht, heb ik gisteren koers gezet naar het land van de oranje president.

Het was zijn lieve en beeldschone vrouw, Melania, die me in een brief om hulp vroeg.

Ze schreef dat er bijna geen sprookjes meer te vinden zijn in haar land. Ze schreef dat haar dat heel veel zorgen baarde. Sommige letters van de brief waren uitgelopen door haar tranen.

Zoiets, hoef je mij, Jan-Loic Capricciosa, getalenteerd sprookjesjutter en erkend drakenjager, geen twee keer te vragen. Ik dopte mijn ganzenveer in een pot koningsblauwe inkt en schreef in mijn mooiste handschrift dat hulp al onderweg was.

Met gunstige wind ben ik er al binnen een paar dagen.

Tot dan!

Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprookjesjager/