Out of office messages from a fairy tale comber (4)

 

The out of office messages from my good friend and fairy tale comber Jan-Loic Capricciosa are so exciting that I just have to share them.

stormen

 

out of office messages

 

August 28th

Friends,

I am not here and I do not have time to answer mails. I’ll do that later.

By the time you read this i’ll be defying, with danger for my own life, the savage waves of the ocean. Head over heels, and sooner than expected, I set sail yesterday to the orange president’s country.

It was his lovely and beautiful wife, Melania, who asked me for help in a letter.

She wrote that there are almost no more fairy tales to be found in her country. She also wrote that it worried her a lot. Some letters of the letter had been smeared due to tears.

She didn’t have to ask me twice. For I am Jan-Loic Capricciosa, talented fairy tale comber and licensed dragon hunter. So I dipped my goose feather in a pot of royal blue ink and wrote her that help was already on the way.

With favorable winds I’ll be there within a few days.

Until then! Or like they say in Mangodouro: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Fairytale-comber

(Ps: The key is under the mat!)

(Pps: Like me on facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprook…/

Advertisements

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjager (4)

stormen

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

afwezigheidsberichten

28 Augustus

Vrienden,

Ik ben er niet en heb nu geen tijd om mails beantwoorden. Ik doe dat later wel een keer.

Wanneer je dit leest trotseer ik, met gevaar voor eigen leven, de woeste baren van  de zee. Halsoverkop, en vroeger dan verwacht, heb ik gisteren koers gezet naar het land van de oranje president.

Het was zijn lieve en beeldschone vrouw, Melania, die me in een brief om hulp vroeg.

Ze schreef dat er bijna geen sprookjes meer te vinden zijn in haar land. Ze schreef dat haar dat heel veel zorgen baarde. Sommige letters van de brief waren uitgelopen door haar tranen.

Zoiets, hoef je mij, Jan-Loic Capricciosa, getalenteerd sprookjesjutter en erkend drakenjager, geen twee keer te vragen. Ik dopte mijn ganzenveer in een pot koningsblauwe inkt en schreef in mijn mooiste handschrift dat hulp al onderweg was.

Met gunstige wind ben ik er al binnen een paar dagen.

Tot dan!

Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprookjesjager/

 

Out of office messages from a fairy tale comber (3)

 

The out of office messages from my good friend and fairy tale comber Jan-Loic Capricciosa are so exciting that I just have to share them.

camper

 

out of office messages

 

August 22,

Friends,

But Jan-Loic, what has happened to the dragon? Is he still alive. Did you pour water down his throat? Did you skewer him to your sword?

Did you make a selfie? You did make a selfie, did you? Please don’t tell us that you didn’t make a selfie.

Like all I have to do is just grab a selfie stick in the heat of the fight!

Was it a Persian or a Japanese dragon? Gotlandian or Hittite?

As if I only had to ask!

Or was it, perhaps, a common European Dragon?

As if they are  that common.

.

Jan-Loic this! Jan-Loic that!

So keen on details. Miraculously surviving a troublesome encounter with a fire breathing dragon isn’t enough, apparently. As if it is a walk in the park.

Friends, how can I concentrate on combing fairy tales, when you keep bending my ear?

Tell you what: I’ll briefly explain how I outwitted the dragon, and you all stop nagging and whining, so that I can continue looking for fairy tales.

So there I was, trapped like a mouse, in the dark and damp passageways of an abandoned gold mine. I also needed to pee. I was thinking my way out of the situation. My brain was creaking like an old soapbox. My eyes were turning. And my ears flapping like a bat. That’s how hard I was thinking.

But I came up with nothing. Nothing at all. So I grabbed a selfie stick out of my backpack and mounted a clean pair of knickers at the end of the stick. And a little bit frightened I headed torwards the way out. Already well before the exit I shouted: “Truce! Truce? Truce?!”

“What?” asked the dragon: “Are you out of your mind? Self-respecting dragons don’t do truce! So I’m not even considering your request!”

Out if each of his ears came a plume of smoke. That’s how unwilling he was.

“But I have to pee,” I said when I aproached the exit.

“Oh, I see. You have to pee,” the dragon grawled: “You should have said so immediately. Pee is always an exception, always truce.”

The dragon granted a two minute truce. Two, and not a second more!

I bargained for three. Disgruntled he shook no.

No, no, no.

“Alright then, I said: “But don’t look.”

He turned his eyes away from me, and held his right paw before them.

“Look, I can’t see anything.”

Hastily I headed for a tree and I shouted once more: “Don’t look, hey!”

And then  I absconded. I ran as fast as I possibly could. Never before in my life have I ran faster. I didn’t even knew I could run that fast. Still even now the soles of my shoes have the smell of burnt rubber.

So that’s about it. I hope I can continue combing fairy tales now.

Since I’m not here, I will answer your e-mails much later on.

 

Until then! Or like they say in Mangodouro: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Fairytale-comber

(Ps: The key is under the mat!)

(Pps: Like me on facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprook…/

 

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjager (3)

 

camper

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

afwezigheidsberichten

22 augustus,
Vrienden,

Maar Jan-Loic, wat is er dan gebeurd met de draak? Leeft hij nog? Heb je water in zijn muil gegoten?  Heb je hem aan je zwaard gespiest?

Heb je een selfie gemaak? Je hebt toch wel een selfie gemaakt? Kom ons niet vertellen dat je geen selfie hebt gemaakt!

Alsof ik zomaar, in het heetst van de strijd, een selfiestick uit de mouw te schudden heb!

Was het een Perzische of Japanse draak? Een Gotlandse of een Hettitische?

Alsof ik hem dat maar even te vragen had!

Of was het misschien een gewone Europese draak?

Alsof die Europese draken toch maar heel gewoontjes zijn.

Jan-Loic dit! Jan-Loic dat!

Jullie zijn wel erg tuk op details. Blijkbaar volstaat het niet dat ik miraculeus een heikele ontmoeting met een vuurspuwende draak overleefde. Alsof draken overleven de normaalste zaak ter wereld is.

Vrienden, hoe kan ik me concentreren op sprookjes jutten, als jullie me de oren van mijn kop blijven zagen?

Kijk, ik spreek het volgende met jullie af: ik zal even uitleggen hoe ik de draak te slim af was en jullie stoppen met zeuren, zodat ik op mijn dooie gemak verder sprookjes kan jutten.

Ik zat daar dus als een muis in de val, in die donkere gangen van een verlaten goudmijn, en moest dringend plassen. Ik dacht diep na over een plan. Mijn hersenen kraakten en piepten als een versleten zeepkist. Mijn ogen draaiden in het rond. En mijn oren flapperden als een vleermuis. Zo diep dacht ik na.

Maar ik bedacht niets. Helemaal niets. Ik schudde een selfie-stick uit mijn rugzak, hing er een propere onderbroek aan en begaf me met een bang hartje naar de uitgang. Nog voor ik er aankwam riep ik het al uit: “Wapenstilstand! Wapenstilstand? Wapenstilstand!?”

“Wat?” vroeg de draak: “Ben je helemaal gek geworden? Zichzelf respecterende draken doen daar niet aan. Dus ik denk er niet aan!”

Uit elk oor steeg een rookpluim op. Zo ongenegen was hij het voorstel.

“Maar ik moet plassen,” zei ik toen ik aan de uitgang was.

“Ah zo, meneerke moet plassen,” snauwde de draak me toe: “Had dat dan toch meteen gezegd! Plassen is altijd een uitzondering!”

De draak ging akkoord met twee minuten wapenstilstand. Twee, en geen seconde meer!

Ik probeerde er drie van te maken. Hij schudde misnoegd het hoofd.

“Oké dan,” zei ik: “Maar niet kijken!”

De draak wendde de blik af en hield zijn rechterpoot voor zijn ogen.

“Kijk, ik zie niets.”

Ik haastte me naar een boom en riep nog één keer:”Jamaar, niet kijken, hé.”

Toen maakte ik me snel uit de voeten. Nooit rende ik sneller. Ik wist niet eens dat ik zo snel kon lopen. Mijn schoenzolen ruiken nu nog een beetje naar verbrand rubber.

Ziezo, vrienden, dat was het.  Ik kan nu verder sprookjes jutten. Jullie e-mails zal ik pas veel later beantwoorden, want ik ben er niet.

 

Tot dan! Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta!

 

Jan-Loic Capricciosa
Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook.)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprook…/

 

Out of office messages from a fairy tale comber (2)

 

The out of office messages from my good friend and fairy tale comber Jan-Loic Capricciosa are so exciting that I just have to share them.

 

trip

out of office messages

 

August 21

Friends,

I’m still alive! The dragon didn’t succeed in turning me into a sausage.

Moreover: I’m not here and can not answer your mail. I don’t know when I will be back.

Until then! Or like they say in Mangodouro: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Fairytale-comber

(Ps: The key is under the mat!)

(Pps: Like me on facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprook…/

 

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjager (2)

trip

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

 

afwezigheidsberichten

21 augustus,
Vrienden,
Ik leef nog! De draak heeft me niet tot worst gedraaid.

Voor de rest: ik ben er niet en kan uw mail niet beantwoorden. Ik weet niet wanneer ik terug zal zijn.

Tot dan! Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta!

 

Jan-Loic Capricciosa
Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook.)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprook…/

 

Out of office messages from a fairy tale comber.

draak

The out of office messages from my good friend and fairy tale comber Jan-Loic Capricciosa are so exciting that I just have to share them.

 

out of office messages

August 15,

Friends,

I really don’t have time for you today. Because I have worked myself into a most troublesome situation here, on the other side of the world.

Hidden deep in draughty and dark passageways of an abandoned gold mine, I have to come up with a plan to outsmart Timo The Dragon. And there isn’t much time to come up with something, since I have to go pee. Rather urgently.

These could very well be my last words. Maybe this is farewell. Because I can’t promise you that I will still be amongst the living this time tomorrow.

Timo The Dragon is standing watch in front the only way out of this mouldy mine. And he is very determined to turn me into a sausage.

I know that because he said so himself earlier today, when I accidentally stepped on his tail.

“By the scales of the holy dragon, I’m going to grind you into peppered minced meat and turn you into a sausage,” he roared. And just to make sure I knew he meant it he breathed fire in contempt up to the heavens. A column of fire  close to a mile long.

And now I’m here, thinking of a way out. And my dragon equipment? Well, euhm, I don’t have it with me…

 

Maybe until then!

Or like they say in Mangodouro: Bikolo MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa,
Fairytale-comber

Ps: The key is under the mat

Pps: Like me on facebook