Out of office messages from a fairy tale comber (9)

sword

The out of office messages from my good friend and fairy tale comber Jan-Loic Capricciosa are so exciting that I just have to share them.

 

afwezigheidsberichten

December 26th

Ahoi children, and the parents as well I suppose,

I’m not here...

And my friend, Daku, the eldest amongst fairy tale combers, still knows how to throw a party.

Four days  on end we drank loads of sand water, four days on end we filled our bellies with soft-boiled stone taters and blackened pillars of salt, topped off with a dessert of hot roots on a bed of simmering coal.

Personally, I prefer pizza, but a plate of soft-boiled stone taters is also delicious.

Four days on end we didn’t take of our chain armour before the break of day, and not before early daylight  we raised our swords.

‘The point of my sword is where we meet if you dare touch the tales on which I sleep!’

Yep, that is how we, fairy tale combers, go to sleep. We shout it out loud three times and then we thrust our swords in the floor beneath our feet or the ceiling above. Just so the fairy tale thieves know we mean business when we say those things. We really do!

‘Good night, Daku.’

‘Sweet dreams, Jan-Loic.’

‘Sleep tight , everyone.’

Luckily someone said everyone, because we are here with twenty-four fairy tale combers, in this cosy sleeping hall filled with stone tablets, books and parchment.

Tomorrow we are headed for the annual fairy tale combers gathering. With fairy tales becoming increasingly scarce we need to think about the age of a fairy tale. When does a tale becomes fairy?

Does it always have to be once upon a time or long ago? Or is it possible to start a fairy tale with not so long ago, or recently?

What do you think?

I’m not really sure about it myself. I need to sleep on it. But my gut feeling tells me that once upon a time is a long time. Maybe to long. Sometimes I get nightmares and feverish dreams, thinking about the tales I forgot whilst waiting for long ago.

‘Sleep tight!’

‘Jan-Loic, just shut up will you!’

‘Sorry!’

‘Jan-Loic, shut up!’

I better be quiet now.

Until then! Or like they say in Mangodouro: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Fairytale-comber

(Ps: The key is under the mat!)

(Pps: Like me on facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprook…/

 

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjutter (9)

sword

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

 

afwezigheidsberichten

26 december 2018

Ahoi kinders, en ouders van kinders ook een beetje,

Ik ben er niet.

En mijn vriend, Daku, de oudste aller sprookjesjutters, is het feesten nog lang niet verleerd.

Vier dagen aan een stuk vloeide het zandwater rijkelijk, vier dagen lang aten we ons buikje rond en deden we ons te goed aan zachtgekookte steenknollen en geflambeerde zoutzuilen, met als uitsmijter een dessert van vuurwortels op een bedje van gloeiend hete kolen. Het liefst van al eet ik pizza, maar zeg nu zelf: zo een groot bord zachtgekookte steenknollen is ook best lekker.

Vier dagen lang gooiden we pas bij het ochtendgloren de maliënkolder af en trokken het zwaard.

‘GESPUIS, VOORWAAR, IK RIJG AAN DE PUNT VAN MIJN ZWAARD AL WIE IN MIJN SLAAP AAN DE SPROOKJES RAAKT.’

Ja, zo gaan wij sprookjesjutters slapen. We bulderen het drie keer zo hard we kunnen, en planten dan ons glimmend zwaard in de vloer of het plafond. Zo weten de sprookjesjatters dat er met ons niet te spotten valt.

‘t Rusten, Daku.’

‘Droom mooi, Jan-Loic.’

‘Slaap zacht, allemaal!’

Gelukkig zei iemand allemaal, want met vierentwintig sprookjesjagers zijn we hier verzameld, knus bij elkaar in de slaapzaal vol kleitabletten, boeken en perkament.

Morgen zetten we koers naar de jaarlijkse bijeenkomst van sprookjesjutters. Want nu sprookjes schaars worden, moeten we ons beraden over de leeftijd van een sprookje.

Moet een sprookje lang geleden zijn? Of mag het beginnen met onlangs, of niet zo lang geleden? Wat denken jullie?

Zelf weet ik het nog niet. Ik moet er nog een nachtje over slapen. Maar mijn gevoel zegt dat er was eens echt lang is. Misschien wel te lang. Soms krijg ik er nachtmerries van, en dan droom ik koortsig van alle sprookjes die ik inmiddels ben vergeten omdat ik moet wachten op lang geleden.

‘Slaapwel, allemaal!’

‘Jan-Loic, ik bega een ongeluk als je nog één keer slaapwel zegt!’

‘Sorry!’

‘Jan-Loic, zwijg!’

Ik denk dat ik maar beter zwijg nu.

Tot dan!

Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprookjesjager/

 

Wortegem-Petegem: discobar Bizar zet een punt achter een werverlend 2018

bizarre

Gewiekst en onder het mom van ons eigen betaalbaar alternatief BI$AR heeft discobar Bizar afgelopen zaterdag in Wortegem-Petegem (dicht bij Rijsel) een punt gezet achter een hectisch jaar. Want ook wij moeten zo af en toe eens terug naar huis om te herbronnen, te bidden voor onze zieltjes, spijt te betuigen aan het thuisfront, de autobiografie van Michael Caine te lezen, Clint-Eastwood-gewijs te checken hoeveel koters we nu precies rondlopen hebben, te slapen in een kamer die kleiner is dan 100 vierkante meter en dergelijke meer.

En eigenlijk zouden we het bij deze mededeling willen laten, en volop genieten van het meer triviale, ware het echter niet dat sinds onze passage een venijnige roddel Wortegem-Petegem als een latex SM-pak in een gemene en verstikkende wurggreep heeft.

Hoe slaagt de voorzitter van het armlastige feestcomité er al voor de derde keer in slechts enkele jaren tijd in om het legendarische Discobar Bizar te strikken? Dit terwijl de rest van Vlaanderen in de kou blijft staan. De vraag stellen alleen getuigt van een ongekende kwaadwilligheid, want het is genoegzaam bekend dat Discobar Bizar nooit de details van financiële afspraken onthult! Discretie is ons motto!

Dit gezegd zijnde hebben we wel nog een vraag voor de vele aanwezigen van afgelopen zaterdag:

Kunnen jullie alsjeblief drie keer naar onderstaande boodschap van de sponsors luisteren, want in het feestgedruis zijn we ze drie keer vergeten te vernoemen terwijl we dit contractueel verplicht waren :

Volg onderstaande link voor een woordje van de sponsors

 

bizar early days

picture: Discobar Bizar archives

 

 

 

 

Shakespeare controversy: Why I need to be a Stratfordian against all odds.

shakespeare

A recent visit to the Pupop Globe in Sydney revived my interest in the sheer genius playwright: William Shakespeare. And in pursuing that interest I only just recently became aware of the so-called Shakespeare authorship question or controversy.

An ongoing debat on who wrote Shakespeare. The man from Stratford-upon-Avon or someone else. Someone smarter, someone more erudite, someone more educated. Not that one of my English teachers ever bothered to point out that many a question had been raised about the authorship . I guess they were Stratfordians, firm believers in the  son of illiterate parents.

Surely they couldn’t have been Anti-Stratfordians, Baconians, Oxfordians, or any other ian, or they would at least have raised the Shakespeare authorship question as an afterthought.

Fairly new to that question I have already come to believe that the Oxfordians make a most compelling case. Although there remains a lot to be said for Bacon and Christopher Marlowe  as well as possible authorship candidates. A smart Stratfordian  should at the very least admit that William Shakespeare must have had a few collaborators with whom he wrote so many wonderful things, collaborators that nurtured his talent. Connoisseurs that recognized William Shakespeare had what it took to become larger than life. Maybe even someone who understood what he dreamed up  and wrote it down .

But I’m not a smart Stratfordian. I’m just me.

And let’s face it, reflecting on the evidence, however well presented and argumented, all the Anti-Stratfordians have only one thing in common: they desperately want to prove to the world that a man from humble beginnings and little education could never have written Shakespeare. No way!  It is the backbone of their arguments. Such genius must have sprouted from the brilliant mind of someone more upper class, someone more aristocratic. At the very least someone highly educated.

And me being just me, and contrary to the evidence, I’m just gonna keep believing that the son of a glover from Stratford-upon-Avon was indeed capable beautiful things.

And maybe, looking back on things, that is the reason why my English teachers never talked about the controversy in the classroom: they just wanted us to believe that each and every one of us was capable of  extraordinary things,  no matter who we were or where we came from.

 

 

 

 

 

 

 

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjager (8)

 

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

sydney 2

afwezigheidsberichten

14 december 2018

Ahoi landvolk,

Ik ben er nog steeds niet. Nadat ik eerder bijna het leven liet op zee, en in het land van de oranje president het mysterie van de dromendiefstal onderzocht, werd het tijd om opnieuw het ruime sop te kiezen.

Vandaag vaar ik mijn driemaster eindelijk de haven van Sydney binnen. Ik moet hier zijn voor de verjaardag van mijn oude vriend, Daku. Tweehonderdeneenendertig kaarsjes blaast hij morgen uit. Als alles goed gaat, tenminste.

Ik hoop dat hij er nog is en dat hij blij is me terug zien, want wij, drakenjagers en sprookjesjutters, zeggen altijd vaarwel als we afscheid nemen.

Dat hoort zo, want bij de job horen talloze gevaren en we weten nooit of we elkaar ooit nog terug zullen zien. Ik hoop echter van wel, want met Duka beleefde ik mijn spannendste avonturen.

En, ik weet niet hoe het komt, maar Australië is altijd goed voor een spannend avontuur.

 

Tot dan!

Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprookjesjager/

 

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjager (7) Waar is Jan-Loic?

hetschrijverspuntsprookjesboek

 

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

afwezigheidsberichten

8 november 2018

Ahoi landvolk,

Ik ben er nog steeds niet. Ik ben ondertussen wel in het land van de oranje president geweest, om er probleem van de dromendiefstal onder handen te nemen. Maar ik ben inmiddels alweer onderweg naar een andere opdracht.

Het wordt een lange reis en een gevaarlijke missie, maar dat hoort nu eenmaal bij het harde leven van een sprookjutter.

Oja, één van mijn sprookjes werd opgenomen in de sprookjesbundel van schrijverspunt.

Zeker kopen dat boekje eind november!

Er staan nog heel veel andere mooie, leuke en spannende sprookjes in!

https://www.schrijverspunt.nl/voor-schrijvers-door-schrijvers/nieuwtjes-2/12129-annette-akkerman-wint-sprookjeswedstrijd.

Tot dan!

Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta!

Jan-Loic Capricciosa
Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook!)

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprookjesjager/

 

Afwezigheidsberichten van een sprookjesjager (6)

mast

De afwezigheidsberichten van mijn goede vriend en sprookjesjutter Jan-Loic Capricciosa zijn zo spannend dat ik ze hier wel moet delen!

afwezigheidsberichten

15 September

Ahoi landvolk,

Ik ben er niet.

En ik ben ook nog geen stap dichter bij het land van de oranje president. Integendeel, een zware storm, de zwaarste in jaren, heeft me uit koers geblazen en ik ben verdwaald. Melania, de beeldschone vrouw van de oranje president, zal zich vast afvragen waar ik ben. Die Jan-Loic is ook een fraaie, zal ze denken: eerst beloven dat hulp onderweg is en dan een ommetje maken.

Slecht één mast staat nog overeind. De andere twee braken als twijgjes onder het beukende geweld van de storm.

Door al die averij ben ik gedwongen om mijn reis verder zetten op minder dan halve kracht. Ik zal, logischerwijze, nog wel even onderweg zijn. Maar tijd om e-mails te beantwoorden heb ik niet.

Want daarnet hoog in de mast bespeurde ik in de verste verte geen land.

Wel -overal waar ik keek- donkere wolken, bliksemschichten en meterhoge golven.

Ik ben in het oog van de storm beland.

Het geeft me even de tijd om snel een boterham te eten, en om alles wat los zit op dit schip stevig vast te maken. Maar dra trekt de wind weer aan en word ik overgeleverd aan de grillen van de zee.

Ik, Jan-Loic, legendarisch sprookjesjutter en gediplomeerd drakenjager, heb al veel watertjes doorzwommen. Ik stond voor vuren heter dan de hel, maar of ik ooit nog vaste grond onder mijn voeten zal voelen, dat weet ik zelf niet. Het wordt een dubbeltje op zijn kant.

Tot dan, als de Kraken niet ontwaakt!

Of zoals ze in Mangodouro zeggen: MBDKQavaTsjie Kdatta, badangatte Krakus Bedan!

Jan-Loic Capricciosa

Sprookjesjutter

(Ps: de sleutel ligt onder de mat!)

(Pps: zie me graag te zien op facebook!)

 

https://www.facebook.com/afwezigheidsberichtenvaneensprookjesjager/

 

Nacht van de dictatuur

nacht van
Deelnemen aan schrijfwedstrijden, het heeft vaak iets routineus. Warm noch koud word je, wanneer je -de schouders ophalend- via een obligaat mailtje te horen krijgt dat je er wel of niet bij bent.
Slechts voor een handvol wedstrijden ligt dat anders. Een paar van die wedstrijden wil je echt winnen, al was het maar omdat het niveau jaar na jaar heel hoog is. En omdat je moet vaststellen dat uiteindelijke winnaars en finalisten het echt wel een pak beter dan jezelf hadden gedaan. Het overkomt je niet vaak, maar stiekem ben je dan een beetje jaloers op het talent van anderen.
De speech battle van deBuren is zo een wedstrijd die ik echt wel eens een keer wil gaan winnen.
Maar, U hoort me komen, ook bij deze editie ging was er geen lievemoederen aan en ging ik er helemaal kansloos bij de schifting al uit.
https://www.deburen.eu/magazine/2237/speech-battle
Laat het dan precies deze wedstrijden zijn die je motiveren, ook al weet je inmiddels maar al te goed dat je het nooit zal halen, om toch verder te doen en die pen (nog) niet aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen.
Hieronder mijn bijdrage voor 2018, inclusief de schrijffouten (uitslag: niet geselecteerd).
Opdracht: Ga op zoek naar de autocraat in jezelf en schrijf een vlammende speech voor een dictator!

 

Kameraden, landgenoten, lotgenoten,

We leven nog.

Welja. Tot spijt van wie het benijdt: we leven nog! (Ernstig)

Weinigen gaven ons nog maar een schijn van een kans, vijf jaar geleden, toen ons geliefde land op intensieve zorgen lag. Op sterven na dood. Geketend aan een toxisch infuus van schuld en groei, hervormen en saneren, produceren en consumeren.

En ik weet al te goed dat de wereld meekijkt over onze schouders vandaag. Hoopvol naar men zegt.

Maar, kameraden, vraag mij geen woorden van verzoening op deze historische dag.

Want waar waren ze toen ons land op sterven lag? Ons arme land. Ons mooie land. Ons zieke land. Reikten ze ons toen een helpende hand? Hebben ze ons dan hoop gebracht? Hebben ze ons met hulp en medicijnen bedacht?

Hebben ze ons zacht te slapen gekust voor de  donkere en koortsige nacht?Hielden ze trouw de wacht?

Niets van dat. Onverschillig en koud keerden ze hun blik van ons af. Met een verstikkend kussen van onzinnige sancties en belachelijke resoluties hebben ze Burenië haast versmacht. De kille euthanasie van ons zelfbeschikkingsrecht.

En wat met de man die nu luidkeels democratie predikt? Democratie, nota bene, net die ene waarde waar hij alleen bij verkiezingen oren naar had. Zet alsjeblief die plaat toch af! Dat liedje klinkt zo stillaan afgezaagd: die waarden van de verlichting als aflaat voor onrecht en ongelijkheid, als uitvlucht voor onderdrukking en haat.  

Hij die als een bezeten heiden stond te dansen op ons graf, waar is hij nu, onze Calimero in vrijwillig ballingschap? Juist ja, hij verdween als een dief in de nacht.

En waar is zijn franke luitenant? Neen, kameraden, ook hij heeft ons geen bloemen of een fruitschaal met druiven gebracht.

Ergens verscholen in het buitenland schreeuwen ze nu moord en brand, maar hoe kunnen we ooit vergeten dat ze hielden van slechts de helft van dit land?

De helft, en dan nog halfslachtig, beledigend en verre van onvoorwaardelijk.

Kameraden,  we mogen niet vergeten dat vijf jaar geleden, hier, in dit land, ziek zijn een criminele daad was. We kunnen niet vergeten dat werkloosheid in hun kortzichtige denken een keuze was. Ouderdom was overlast! Een erg onwelkome gast. Een kost op hun misselijk makende balans. Zand in het raderwerk van de dolgedraaide economische mallemolen.

WIJ willen dat niet vergeten.

En WIJ zijn ook niet vergeten hoe de zwakkere medemens in hun gulzige ogen ronduit vervelend en overbodig was. Waardeloos. Ballast.

En wat gezegd van hun zogenaamd hoogste goed, de vrije meningsuiting, waar ze warm en bevlogen de mond van vol hebben? Wel, WIJ zijn niet vergeten dat ze er alleen was voor wie hun onverdraagzame woorden sprak.

Freedom of speech voor xenofobe papegaaien!

(Kijk eens aan: een tweet voor de internationale gemeenschap.) (lacht)

Vijf jaar geleden werd elk van jullie nog gewikt en gewogen op een schaal van perpetuele onbalans, heen en weer geslingerd tussen de rechts- liberale waanzin en de economische waan van de dag.

Vandaag wordt elk van jullie naar waarde geschat. Niet langer herleid tot slaven van het bruto nationaal product, maar pioniers en trotse makers van ons bruto nationaal geluk.

Vandaag vieren we feest, maar ik sta hier niet om de waarheid te verhullen of om bellen te blazen.

De revolutie was makkelijk. Een  krachttoer van een ontketend volk dat al te lang op verandering had gewacht. De jaren die voor ons liggen worden dat zeker niet.

Want blijkbaar moet een land dat het boetekleed afgooit keihard en meedogenloos worden gestraft.

En ik geloof echt niet dat iemand Twitter, Facebook, Google of Yahoo heeft gemist. Echt  niet. Niet echt.

In plaatst van ons blauw te betalen om de Tesla op te laden hebben we gewandeld en gefietst. We hebben het koud gehad, maar weten beter dan voorheen wat warmte is.

Echter,  in dit land met mensen van vlees en bloed laten sommige tekorten zich stilaan voelen. De vruchten van dit vrijgevige land stapelen zich op in onze schuren, maar onze dokters hebben medicijnen te kort.

En zelf nog wat wankel op onze benen weten we hoe belangrijk dat is.

Kameraden, de internationale gemeenschap, wat een mooie omschrijving voor dat zootje ongeregeld, vraagt tegenwoordig nogal wat van het land dat ze vijf jaar geleden koudweg in de steek lieten.

Vrije verkiezingen. De onvoorwaardelijke teruggave van de strategische kernwapens. Hun lijstje is ridicuul en blijkt eindeloos lang. Ik zeg willekeurig zomaar wat. Mijn ontslag (lacht).

U hoorde dat goed: ze vragen me onomwonden om jullie in de steek te laten. (Lacht)

Jazeker, immer schaamteloos durven ze dat.

Wel, ze kunnen me wat. Alsof ik dat zomaar kan, alsof ik kan verzaken aan dit mooie land.

De rest van het lijstje kunnen ze krijgen.

In ruil voor humanitaire hulp, in ruil voor medicijnen, in ruil voor elektriciteit en gas.

Het is zo simpel als dat.

Maar geenszins, en nooit of te nimmer, eerder dan dat.

(Pauze)

Kameraden, we hoeven er niet flauw over te doen: de taart die we vandaag aansnijden had best wat groter gekund. Maar anders dan vroeger is er voor iedereen een stuk. En de feestdis met brood, boter en soep mocht gerust wat rijker gevuld. Maar anders dan vroeger is het jullie van harte gegund!

En samen maken we de komende jaren van Burenië een land dat niet alleen overleeft, maar een land dat opleeft en herleeft.

Een land dat geeft om elkeen die er leeft.

LEVE BURENIE, LEVE BURENIE, LEVE BURENIE! (Vuist in de lucht!)

LEVE BURENIE, LEVE BURENIE, LEVE BURENIE!